Výzva

Když GSK převzalo od Pfizeru divizi Consumer Health Business (volně prodejné značky jako Centrum, Caltrate nebo EmergenC), bylo jasné, že původní webové stránky bude potřeba po celém světě převést na webovou platformu Adobe (AEM), kterou využívá GSK.

Projekt se týkal více než 100 webů a 11 nadnárodních značek s více než 2 000 individuálních stránek v 18 jazycích pro 25 trhů. Na nás bylo převést původní webové stránky a všechny jejich zdroje z platformy Drupal do systému Adobe (AEM) a zároveň dodržet digitální standardy GSK, specifikace místních trhů a zachovat všechny strukturované informace pro jednotlivé značky a trhy. A na to všechno jsme měli jenom 15 měsíců.

Inspirace

Původně jsme počítali s tím, že každá značka bude mít jeden web, který se použije jako šablona pro všechny regionální mutace webů této značky.

Během projektu se ukázalo, že tak jednoduché to nebude. Museli jsme totiž vzít v úvahu i všechny odlišné specifikace místních trhů a značek. Řada regionálních webů totiž neměla jednotný vizuální styl ani strukturu obsahu a informací.

Úkolem migrace takových stránek pak bylo kompletně zachovat původní obsah i informace a zároveň dodržet přednastavené digitální standardy GSK.

Idea

Zvolili jsme proto tzv. „Master to Localization“ přístup, který je založený na práci s komponentami, šablonami a tématy.

Webové komponenty jsme naprogramovali a vytvořili knihovnu s názvem „Blueprint“. Díky těmto komponentám byl pak proces tvorby jednotlivých webů výrazně rychlejší. Do knihovny jsme navíc průběžně přidávali nové komponenty, které nám umožnily přesně převést většinu původního obsahu původních stránek.

Nejdřív jsme navrhli 11 „master“ webů a definovali tak celkový vzhled pro každou značku (barevné schéma nebo povinné prvky). Například logo GSK nebo výběr regionu jsme umístili do záhlaví a povinné odkazy zase do zápatí. S tímto rozvržením jsme je pak začlenili do místních webových mutací.

Klíčovou roli v celém projektu hrálo projektové řízení. Dokonalá koordinace týmu, každodenní plánování kapacit, najímání rodilých mluvčích pro lokalizaci textů z původních webů do předem připravených šablon. To všechno bylo naprosto nezbytné pro to, aby se migrace stihla v tak krátkém čase.

Rozvoj

Byla to neuvěřitelná cesta a obrovské poučení pro všechny zúčastněné. Posunuli jsme se přitom jako jednotlivci, kolegové i jako partneři našich agenturních HUBů v Dháce, Dillí a Buenos Aires, stejně jako našeho globálního klienta GSK. Naučili jsme se trochu čínsky, rusky, arabsky nebo španělsky a pár slov umíme i ve spoustě dalších jazyků. Během pouhých 15 měsíců se nám podařilo spustit víc než 100 mezinárodních webů. Jsme proto opravdu hrdí, že můžeme říct: „Ano! Zvládli jsme to!“

Please provide your contact information to continue.

Before submitting your information, please read our Privacy Policy as it contains detailed information on the processing of your personal data and how we use it.